Merkelapp: syting

Ei søvnlaus historie…

Sukk og atter sukk. Utan søvn fungerar eg berre ikkje i det heile teke! So enkelt er det....

tannlaust

Gutane er fyrste dag åleina i barnehagen – og sia eg ikkje har høyrt noko endå, so reknar eg med at deg går bra! Godt og stille i huset, so i utgangspunktet skulle ein tru at eg kunne få enten slappa av eller gjort noko fornuftig. Dessverre er ikkje...