Flækøyhøe upp og restituering…

Flækøyhøe upp og restituering...
Då kalendaren viste at me var komne til mai månad, tykte eg det var på tide å få tidfesta ferien 2014. Kvar, når og korleis skal me feriere… 

Sein vårkjensle

Sein vårkjensle
Det vårast i år og – sakte men sikkert. 

Sol-leik

Sol-leik
Diverse startproblem på Sperla i dag då gradstokken kraup under – 23 grader. Sjølv med motorvarmar på. 

ENDELEG skikkeleg vinter på Nes

ENDELEG skikkeleg vinter på Nes
Me skrive 2.juledag, og siste døgeret har kong vinter verkeleg funne vegen til Nes! ENDELEG!

Heggmyri Rett Vest og andre skiaktivitetar

Heggmyri Rett Vest og andre skiaktivitetar
På Nes har det ikkje komme meir enn ca 3 cm siste dagane – me har med andre ord framleis ishelle og glatta å styre med.

Og meira snøleik!

Og meira snøleik!
For eit herleg vinterver!! Timane flyge ute i snøen:

snøleik =)

snøleik =)
Moro for stor…

kva er det kvite som ligg ute?

kva er det kvite som ligg ute?
Gutane visste forståeleg nok ikkje kva snø var då det lava ned på fredag. Men jammen var det moro å leike med!