Merkelapp: snø

Flækøyhøe upp og restituering…

Då kalendaren viste at me var komne til mai månad, tykte eg det var på tide å få tidfesta ferien 2014. Kvar, når og korleis skal me feriere… ...

Sol-leik

Diverse startproblem på Sperla i dag då gradstokken kraup under – 23 grader. Sjølv med motorvarmar på. ...

kva er det kvite som ligg ute?

Gutane visste forståeleg nok ikkje kva snø var då det lava ned på fredag. Men jammen var det moro å leike med!...