Einar fekk to nye individ i hundegarden sin i kveld, då eg og Synnøve tok ein hunde-kose-tur til Jostedalen....