Det har vore ei utfordrande veke med tanke på hobby og fritid....