Då kalendaren viste at me var komne til mai månad, tykte eg det var på tide å få tidfesta ferien 2014. Kvar, når og korleis skal me feriere… ...