Merkelapp: 17.mai

Sol og Pinse

Plutseleg kom vår/sommaren til Sogn, og gradestokken kraup langt oppover 20-talet. 23 grader viser det her på Nes no kl. 21 i kveld. ...

… og endå gladare maidagar =)

Eksamenstida har komme, og gutane har vore på gardsferie i Jostedalen. Då vart det ikkje mykje pause – og setjing av pote var truleg høgdepunktet. ...

17.mai og traktor

Gutane var hustanden sine fremste representantar i dag – alle tre. Eg sat heime med skjegget i datamaskina....

Endeleg bilete =)

Då har eg endeleg fått kontakt med nettverksansvarleg, han har fiksa biffen,  og eg kan legge ut eit par etterspurde bilete eller fem  =)...