Snø =)

… igjen. Forrige snøfall fekk ligge her ca 1 døgn. Er komme nokre cm i dag – kor lenge får dei ligge?

Fuglane ville helst vere i fred i matøkta si – noko klårt nærbilete ville dei ikkje høyre snakk om. Skal tru om det er 4 som et og ein so må holde vakt?

Tags: