dataoverforsendingstrøbbel

… har fått ein førespørsel (etterspurnad?) om skiterrenget i Nes og Høyheimsvik sokn – då helst det loddrette terrenget. Legge no ut eit bilete teke frå Bergheimsnosi sommaren 2006 – dette er det beste bilete eg kan finne på pc’en min av skogane over huset vårt….

 magne har full oversikt...

Nokon som har tydelegare/betre bilete? Litt spesielt med so mykje snø over heile fjøla i år – og det er vel årsaka til at ekstremistar på jakt etter upløgde skitrassear treng tips =)

7 Comments