Godt Nyttår!!

Siste kvelden i 2007 var gjengen samla i Dølaheimen til festeleg lag. Ungdomslaget diska opp med det eine og det andre. Mykje skryt fortjenar dei, som klarar å få samle folket på ein plass! Nokre bilete frå festelegheitene (alle bilete høver seg av naturlege årsaker ikkje heilt i offentlegheiten):

happy new year

=)

kaldt i jostedalen?

   Kaldt i Jostedalen i kveld? Temperaturen låg omlag på -17 grader på skuleplassen, so     det har no vore verre kveldar =)

 

  GODT NYTTÅR ALLE SAMAN !!

 

KA BOOOM      KA BAM !!

One Comment