Veke 48 – Kjellaren tek form

Snikkarane har no jobba i vel 2 dagar. Er i alle fall lett å sjå at det skjer noko i starten. Her kjem dei fyrste bileta:

kjellaren tek form 

sett frå veda-stabelen vår

Og for ordens-skuld: eit bilete av korleis den berømte stolpen vart til slutt. På bilete under ser de i stolpen til høgre for karnappen. Trur dette blir til å leve med…

skimtar stolpen til høgre for karnappen... trur dette blir til å leve med