Lite nytt

Berre skriv for å skrive. Lite som skjer for tida. Mykje jobbing og lite fritid – og det er seriøst ikkje mykje spanande å skrive om kvardagane mine!!!

Har vore ein tur på Sperla og tigga meg middag i dag… Kanskje mest som unnskyldning for å sleppe å studere, men eg er no so vidt kommen i gong med å lese til eksamen. masmak_fortress_saudi_arabia_photo Om nokon har gode kunnskapar om historien til midtausten etter 1880 so tek eg i mot hjelp med åpne armar =)

4 Comments