Mt. Blanc

Ekspedisjon 2007

Gode nyheiter: For no har meldingen som me har venta på tikka inn på mobilane våre: ekspedisjonen har nådd toppen i dag. Det er berre å bøyge seg i støvet….

UNDER: Bilde av Mont Blanc 4808 moh

Henta frå: http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.dskendall.com/images/mont_blanc.jpg&imgrefurl=http://www.dskendall.com/skiing_montblanc.html&h=768&w=1024&sz=167&hl=no&start=1&um=1&tbnid=gs2FDtLxzX8bTM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dmont%2Bblanc%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dno%26rlz%3D1T4ADBF_noNO229%26sa%3DN

… og seie GRATULERE SO MYKJE med bestigninga av Mont Blanc til Hans, Kai, John Ingar og Ingvild. Me er super imponerte =)  Ditta blir ei hard bragd å overgå!