Veke 1 – Statusrapport på huset =)

Godt Nyttår!

Snikkarane har allerede jobba på huset vårt i 4 dagar dette året. Tiden flyge… Eg kan ikkje tru at det nesten er ein månad sidan me stod på det nye golvet vårt og kosta vatn for harde livet! No er alle lektene komme på oppå taket, og dei har byrja å lekte i himlingi inne. Takrennene byrjar og å komme på plass. Her kjem bilder frå i dag:

Fundamenta våre er allerede tekne i bruk =)  Her er søyleskoen på plass =)

OVER: Søylefundamenta våre er tekne i bruk!

UNDER: Huset slik det ser ut i dag – ferdig lekta på taket og mesteparten av takrennene komne på plass =)

Huset pr. 5.januar 07