Fuglar

Me har prøvd å vore flinke å mata småfuglane i år – me starta faktisk allerede i oktober (!). Men no får me belønning for «strevet». Eg talde 23 fuglar på verandaen vår i går… Her er alle artane me har observert (fleire av bildene er lånt frå ulike sider på internett):

Namn på arten dukkar opp viss du held muspeikaren over bilde:

kjøttmeis   blåmeis

Spettmeis    GråsisikGulspurv     Grønfink

Dompap (han) Dompap (ho)

Løvmeis  Gråspurv

UNDER: Sidensvans . Det dukka opp ein heil flokk bak huset vårt denne veka!

Sidensvans

Veke 4 2007: Dukka opp ein ny art: Bjørkefinken

   bilde henta frå www.wikipedia.org