Veke 51 – Snøen kom ei veke for tidleg

Dei fleste har gått å venta på dinna snøen i ein månad no. Kunne dei ikkje ha venta nokre dagar til, slik at me fekk på tak? I alle fall her på Nes. Eg ynskjer sjølvsagt meter på meter i fjellet! Me har hatt oss eit par timar å måka snø i kveld – inne i huset! Håpar ikkje det blir ein vane…

Golvet i huset vårt.. etter at me har måka vekk snøen! Etter at me har måka inne !

Bilde teke frå vaskeroms-døri 

Var ikkje so mange centi som kom – men nok til å gjere det skikkeleg glatt og sleipt for snikkarane… Er det ikkje typisk?