Månad: mai 2014

Flækøyhøe upp og restituering…

Då kalendaren viste at me var komne til mai månad, tykte eg det var på tide å få tidfesta ferien 2014. Kvar, når og korleis skal me feriere… ...

Hageskulen – del 2

Tida er inne for å utvide matproduksjonen i hagen. Me seier oss klare for steg 2. ...