Flækøyhøe upp og restituering…

Flækøyhøe upp og restituering...
Då kalendaren viste at me var komne til mai månad, tykte eg det var på tide å få tidfesta ferien 2014. Kvar, når og korleis skal me feriere… 

Hageskulen – del 2

Hageskulen - del 2
Tida er inne for å utvide matproduksjonen i hagen. Me seier oss klare for steg 2.