endeleg forbi

endeleg forbi
… og då snakkar eg sjølvsagt om eksamen. Min siste ever? (jaja, eg veit eg har sagt det før, men før eller sia må det vel vere sant?)

Ei fuktig framtid =)

Eit nytt eksempel på eit heller skralt førebilete i dag…

Den som spiser grønnsaker…

Den som spiser grønnsaker...
Born og grønsaker. Krigen som alle medium har ei løysing på.