Månad: september 2011

Pote, kattungar og helg

Pannekaker på troppi, gravemaskin i tunet, traktor og poteopptak, sol og blide ongar – betre helg kan ein ikkje ha =) ...