Vemodige flammer

Vemodige flammer
Huset me leigde nede ved fyret er solgt, og skulle rivast. Det vart tilbydd til brannvesenet som del av brannøving – og i dag var den store dagen.

Uteleik

Uteleik
… ein variant av uteliv. Mykje vêr forrige døgn…

Uteliv

Uteliv
Flott påskever! Utfordringa når uteøktene blir so mange og lange ER å finne mange nok tørre vottar.  

Ein haustar som ein sår…

To litt småsnufsne gutar i dag. Host og hark. Då teke me ein heimedag frå barnehagen…