Og meira snøleik!

Og meira snøleik!
For eit herleg vinterver!! Timane flyge ute i snøen:

snøleik =)

snøleik =)
Moro for stor…

Mørketid

Mørketid

Spareri

Forrige gong me var i banken med sparebøssene våre måtte eg veksle inn eit par tjuekroningar i kronestykkjer i kassen fyrst, slek at gutane fekk noko å putte på bøssene før me skulle tømme dei.

Nytt år =)

Nytt år =)
Siste offisielle fridagen på ei stund i dag. Og det er bra. Skulle me hatt fri mykje lenger no, hadde eg seriøst trengt ferie…  =)