Månad: januar 2011

Spareri

Forrige gong me var i banken med sparebøssene våre måtte eg veksle inn eit par tjuekroningar i kronestykkjer i kassen fyrst, slek at gutane fekk noko å putte på bøssene før me skulle tømme dei....

Nytt år =)

Siste offisielle fridagen på ei stund i dag. Og det er bra. Skulle me hatt fri mykje lenger no, hadde eg seriøst trengt ferie…  =)...