vatn

vatn
syndefloden?

Stølsliv

Stølsliv
Ein tur på Stølen var planen før eller sia – men var avhengig av berehjelp. Og plutseleg so hadde eg det =)