Månad: juni 2010

Snart sommar

Dagane flyge fortare og fortare, eit sikkert sommarteikn. Plutseleg er det august att, og tilbake til kvardagen etter permisjon og styr og stell....

Travle juni…

… det er jo ikkje litt logisk eingong. Læraren i meg er innstillt på ferie. Dei andre 98% innser at det blir vel ikkje heilt det i år. Heller. Kan ikkje hugse det var so mykje ferie i fjor når eg tenkjer meg om =)...

Høgspent..

… høgspenning og insomnia-tendensar. Jubalu =(...