Snart sommar

Snart sommar
Dagane flyge fortare og fortare, eit sikkert sommarteikn. Plutseleg er det august att, og tilbake til kvardagen etter permisjon og styr og stell.

Travle juni…

… det er jo ikkje litt logisk eingong. Læraren i meg er innstillt på ferie. Dei andre 98% innser at det blir vel ikkje heilt det i år. Heller. Kan ikkje hugse det var so mykje ferie i fjor når eg tenkjer meg om =)

Høgspent..

Høgspent..
… høgspenning og insomnia-tendensar. Jubalu =(