Månad: november 2009

Staten frigir karttjenester

Statens kartverk kunngjorde i dag at de vil frigi kartene sine for allmenn bruk fra årskiftet.  http://www.statkart.no/Gratis+karttjenester.d25-SwJfY1-.ips...

Soloppdatering

Flott høstdag på Nes Sola kom kl. 10.24 og reiste bak molden kl 13.56...