Norsk trygdesystem..

… er sikkert av det beste i verda. Skal ein fyrsta ha problem med noko, so bør ein truleg opphalde seg i Norge.

bygge reir?

bygge reir?
Ein særdeles koseleg helgetur til Bergen er over. Kort oppsummering: Besøke gode venner og sjå på ting til bebisane.

gode hjelparar

gode hjelparar
Trekking av kablar er ikkje alltid lika enkelt – og ein treng å vere litt kreativ inni mellom.

sleeping beauty?

sleeping beauty?
Det er mykje snakk om skjønnheitssøvnen me treng. Dette tilsvarar vel ein 6-10 timar i døgnet avhengig av alder, livsstil, livssituasjon og medfødt søvnbehov?