Månad: januar 2009

Norsk trygdesystem..

… er sikkert av det beste i verda. Skal ein fyrsta ha problem med noko, so bør ein truleg opphalde seg i Norge....

bygge reir?

Ein særdeles koseleg helgetur til Bergen er over. Kort oppsummering: Besøke gode venner og sjå på ting til bebisane....

gode hjelparar

Trekking av kablar er ikkje alltid lika enkelt – og ein treng å vere litt kreativ inni mellom....

sleeping beauty?

Det er mykje snakk om skjønnheitssøvnen me treng. Dette tilsvarar vel ein 6-10 timar i døgnet avhengig av alder, livsstil, livssituasjon og medfødt søvnbehov?...