Kong Vinter

Kong Vinter
I dag har vinteren komme på Nes. Ikkje mange millimeterane vel å merke, men kvitt er det. Eg ligg heime på sofaen i dag med rennande nase og bankande hovud. Då er det ikkje so mykje ein orkar å ta seg til, men pc’en er det godt selskap i =)   Utsikten var ikkje all ...

Vatn…

Vatn...
Er ikkje alltid ein køyretur frå Sperla til Gåpn er lika spanande som i dag… Sperle-elvi har velta stein i heile går, i natt og i heile dag – var ikkje store opningen att under sperlebrua… Bygnaden vår ned til redskapshuset fekk store skader ved forrige flaum for eit par månadar sidan, so blir spennande ...

Endeleg kontroll att

Endeleg kontroll att
Når PC’en tek over daglegliv OG hakkarar frå hakkebakke-verden tek over heile blogg-tjenesten, so merkar ein fort kor lite makt eit stakkars menneske har i denne store verda. Men no er visst alt tilbake til sitt vanlege her i huset. Passord virkar att og det går an å forlate pc’en utan ønskje om å sprenge heile dritten i ...

Innspurt i Vigdalen

Innspurt i Vigdalen
Då nærmar det seg innspurten på skogaryddinga i Vigdalen. No har Statkraft sponsa røyr til grøvene som er til plage langs skitrassêen, og nedlegging av røyr er komme eit stykke på veg. For å bli ferdige so gjenstår eit område like forbi Fjellstølen. Der vart det i helga merka ut kvar trassêen skal leggast, slik at det blir bra å gå ...

Dugnad vellukka

Dugnad vellukka
Mykje skog måtte gi tapt på laurdag, då 14 personar møtte til dugnad i Vigdalen. “Skitrassêen” vart rydda frå litt forbi vårstølen, og fram til hyttene på Vigdalsstølen, pluss eindel oppover mot Buskrednosi. Er nesten moro når det ein får gjort so mykje på ein dag! 8 motorsager var i sving på det meste. I ...

Vigdalen 13.oktober

Vigdalen 13.oktober
Høyrde at det var ein flott gjeng som tok seg ei herve opp mot Nosakollen for eit par veker sidan. Tykkjer at det var utruleg bra initiativ – noko må gjerast før skogen tek over makta!!! Kjem her med ei oppfordring til alle som føler seg kalla: SKOGARYDDING I VIGDALEN Oppmøte laurdag 13.oktober kl. 10.30 ...

Snø

Snø
Vakna til flott snøvêr på Sperla i dag. Eg vart i julestemning med ein gong, men det er vel betre om eg kjem i "skifte-til-piggdekk" humør. Eg hadde no forventa snø etter vêrmeldingane for i dag, men er alltid lika overraskande å sjå at det lavar ned =)    OVER: Mot redskapshuset nedpå bygnan. UNDER: ...

Haustferie

Haustferie
…og nydeleg vêr. Ikkje gale. Nok å ta seg til både ute og inne, men no er planen å ta seg nokre dagar i Jostedalen. Magne skal til Oslo på kurs nokre dagar, so huset får stå som det står. Rot og skrot og målarsaker går vel ikkje sin veg! Me har byrja å tenkje på å ha ...