Månad: november 2006

Veke 48 – Kjellaren tek form

Snikkarane har no jobba i vel 2 dagar. Er i alle fall lett å sjå at det skjer noko i starten. Her kjem dei fyrste bileta:   Og for ordens-skuld: eit bilete av korleis den berømte stolpen vart til slutt. På bilete under ser de i stolpen til høgre...

Veke 48 – Snikkarane er i gang…

…men dagen i dag handlar om ein einsleg telefonstolpe. Eventyret byrja eigentleg allerede i vår, då me valde tomten vår pga den flotte utsikten. Einaste hinderet for å velje denne tomten var at det går ei høgspentlinje ved grensa til tomten, og denne ønskte me å få vekk. Litt på grunn av...

Full Storm !!!

I dag blåser det godt. Maks registreringa er 25.4m/s for å vere nøyaktig! Har hatt en stri tørn på tomten for å få på igjen presenningen over byggematerialen. Her i huset rister veggene i vindkasta, parabolen detter ut og loftsluka spretter ned…...

Stiv kuling!

  Eit utruleg syn møtte oss når me kjørte på jobb i dag, Postkassestativet låg forblåst nede i grøfta, vinden har skikkeleg tatt tak i det, da alle 3 stolper har ryket tvert av. Blir ikke noe post på oss i dag….   Det har mest sannsynlig skjedd i...

Veke 47 – tunet klart for snikkarar

Lenge sidan me har skrive noko no… Har ikkje skjedd so mykje heller siste vekene… Harald har planert ut tunet litt meir – slik at det er plass til både brakke til snekkarane og materialdonge…. har teke det piano sidan snekkarane har vore nokre veker forsinka… Slik ser tunet...