Veitastrondi

Veitastrondi
The school in Jostedalen asked me if I wanted to help out in a field trip to Veitastrondi. The pupils aged between 11 and 13 years old should spend the night in tents, hike in to a glacier called Austerdalsbreen the next day, and walk on the glacier with spikes and ropes. Although the village ...

Hjortejakt

Hjortejakt
Fekk gleden av å oppleve at? min bror? offisielt debuterte som jeger i grålysninga i dag! Det vart nemleg? oppstyr i huset då Erling via walk-i-talkie? rapporterte at? han hadde? felt ein hjort – ein “ni-taggar”… Mamma og pappa brukte ikkje mange minuttane på å komme seg ut dørane, hente? traktor? og setje til skogs… ...

Veke 43 – Tunet vårt

Veke 43 - Tunet vårt
No byrjar tunet vårt å likne på eit tun… Gjennstår å byte ut jord med grus på øverste delen, men me får no litt inntrykk av korleis det vil bli. Looking good… ? ? ? ? ? ? ? ? Magne var ansvarleg for fotograferinga? i dag… og bilen hans har ei sentral rolle på ...

Veke 43 – Grunnmurskontroll

Veke 43 - Grunnmurskontroll
       I dag kom Asbjørn Ruud for å ta ein grunnmurs-kontroll. Magne hjelpte til – og eg halta rundt og dokumenterte. Grunnmuren og ringmuren vart godkjent på alle punkt! Super-dupert…. Asbjørn og Magne i sving.              Arne var kommen langt med å fylle opp med massar… Hans var oppå tomten tidlegare i ...

Veke 43 – fylle innåt veggene

Veke 43 - fylle innåt veggene
       Hans og Magne har lagt dreneringsduk i dag – ein duk som (namnet seier)  hindrar at jord og drit trengjer gjennom.  Duken skal med andre ord beskytte røyrene me har lagt ned, slik at me unngår tette dreneringsrøyrer.      Hans fortsette å jobbe ut over dagen – so då eg og Cecilie var oppom for å ...

Veke 42 – Drenering

Veke 42 - Drenering
Siste innsats frå oss før Harald skal fylle innåt veggene.        La plast so langt opp so det skulle vere, og sette deretter bølgjeblekkplater langs kanten bak for å beskytte plasten. Blir mykje enklare å fylle innåt massar.         “Dagens arbeidslag”: Magne, Pappa, Mamma og Hans.   Var flotte fargar i dag! No er det haust… ...

veke 41 – grunnmurspapp

veke 41 - grunnmurspapp
Diskusjonen går heftigt om det heiter grunnmurspapp eller grunnmursplast eller murpapp eller… veit ikkje kor mange ulike namn me har høyrt…. I alle fall skal det leggjast inntil grunnmuren før det blir fyllt opp drenerande massar.        Pappa kom innpå Nes ein tur i dag. Han forklarde oss korleis me skal angripe plasten – og ikkje ...

Veke 41 – Ferdige med finstøyp!

Veke 41 - Ferdige med finstøyp!
Pumpebilen kom kl. 07.20 i dag – godt me gjorde klart alt i går kveld. Eg og Magne sprang litt rundt med hovudlykter og tok av alle steinar og pressening…     Tungt arbeid…. godt det var mange sterke mannfolk på plass     Eg, Hans og Magne prøvde å hjelpe til so godt me kunne… ...