veke 39 – grovstøyp

veke 39 - grovstøyp
Medan Magne har vore i Oslo og eg i Bergen har det skjedd ting her heime på Nes. Tusen takk til? Kai og Hans som har stilt opp som byggeleiarar? denne veka! Røyrleggjar har vore på plass og trekt røyr til alt som trengst i grunnen. Slukar, kloakk og vatn. I tillegg har elektrikar laga ...

veke 38 – riving av forskaling

veke 38 - riving av forskaling
I dag? var det i alle fall ingen ting å seie på oppmøtet: Magne, Kai, Hans,? Erling, meg og Gipsey. Har rive ned forskalinga til ringmuren, skrapa reint flakar og det andre materialet, og hatt på olje på flakane. Det var fort gjort når me var “godt hjølpne” som det so fint heiter. ? ? ...

veke 38 – Støyping

veke 38 - Støyping
I dag vart det støyping. So no er ringmuren vår ferdig. Då er me i rute, og det blir riving av forskaling? i måro. ? ? ? ? ? ? ? ? Fort gjort med ferdigblanda sement… I enden av ringmuren skal me støype ein støttemur som skal vere med å holde oppe grunnmuren. Drevdal ...

veke 38 – Forskaling

veke 38 - Forskaling
Drevdal er i gang med forskalinga. So moro å stikke oppom tomten og sjå endringar frå dag til dag. I måro skal det støypast! No ser me endeleg korleis huset er plasert på tomten. Blir visst meir enn stort nok…

veke 38 – Planering

veke 38 - Planering
Utlegging av pukk og planering! I dag er det blitt lagt ut pukk, og grunnen er ferdig planert. I siste liten fikk me tak i nokon røyre som me kan trekke kloakk, strøm og vatn i under ringmuren. I og med at røyrene skulle legges under pukken, så sprang eg opp på tomten før jobb ...

Veke 38 – Sprenging og legging av pukk

Veke 38 - Sprenging og legging av pukk
Sprenging! Så var fjellet sprengt vekk. Har og plassert ut første lag med stein/pukk. ? Mykje massar til overs, men i følge gravar Harald , så treng naboene eindel massar, og dei tek kostnaden med å transportere desse vekk. ? posted by Magne

veke 37 – Sprenginga er i gang

veke 37 - Sprenginga er i gang
Her jobbast det sjølv om det er laurdag :-) Eg, Magne og Håvard Andreas var oppe og såg litt i dag.? Håvard forstod kanskje ikkje heilt at tante og onkel skal bygge hus her – men han meinte det var flott at me hadde fått oss gravemaskin, traktor og lastebil… Hehe… Me måtte jo sjå ...

Veke 37 – meir graving…

Veke 37 - meir graving...
Harald har støytt på fjell i grunnen…. men ikkje mykje. Massane elles har vore grei morenejord og eindel stein. Blir ikkje ferdige å grave denne veka – i alle fall ikkje sidan det dukka opp fjell i botn. Men me håpar at det ikkje går langt ut i neste veke før me kan starte med ...